Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Identitet, delaktighet och inflytande

Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.” Lpfö -18

Alla barn har rätt till lärande, det är vår uppgift som pedagoger att hitta vägar som ger varje barn möjlighet till utveckling. Ett exempel där vi behöver tänka till är våra samlingar, där många olika aspekter kan göra så att det kan vara svårt för alla barn att ta tills sig undervisningen.
Vi pedagoger måste alltså hitta fler vägar!

Vi arbetar alltid för att erbjuda samlingens innehåll vid fler tillfällen under dagen för att alla barn ska få möjlighet att lära på det vis som passar dem bäst. På bilden ser vi några av barnen använda vår ljudbräda där de kan lyssna på samlingens innehåll igen.

Sidan uppdaterad: 2024-03-12

Fler nyheter

  1. 22 april 2024

    Kommunfullmäktige har beslutat att arrendera ut Malungs camping som idag drivs av kommunala bolaget Malung-Sälen Turism AB.

  2. 15 april 2024

    Trädgårdsavfall får inte längre eldas hemma på tomten, men möjlighet att anordna offentlig majbrasa finns fortfarande.

  3. 11 april 2024

    Motocrossåkaren Lasse Ingvarsson som tävlat i 60 år och fortfarande är med i världseliten får kommunens idrottspris 2024.