Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förskola

Förskoleverksamheten är för barn 1-5 år med föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är arbetssökande.

Förskolor

Enhet

Ålder

Ort

Regi


Fjällugglan  1-5RörbäcksnäsKommunal

Lyckan

1-4

Sälen

Kommunal


Skogsbacken

1-4

Sälen

Kommunal

Partnerförskola

Skogsgläntan

4-5

Sälen

Kommunal


Skålmo

1-5

Lima

Kommunal

Partnerförskola

Regnbågen

3-5

Malungsfors

Kommunal

Partnerförskola

Solstrålen

1-3

Malungsfors

Kommunal

Partnerförskola

Ekorren

1-5

Malung

Kommunal

Partnerförskola

Elefanten

1-5

Malung

Kommunal


Hästen

1-5

Malung

Kommunal

Partnerförskola

Karlavagnen

1-5

Yttermalung

Kommunal


Malung-Sälens kommun är partnerförskola mot högskolan Dalarna. I vår kommun har vi nära till naturen och ett gediget friluftsliv vilket förskolorna ser till att ta del av i den dagliga verksamheten.

Malung Sälens kommun satsar på att vara partnerförskola för att på sikt bredda vår rekryteringsbas av nyutbildade förskollärare. Vi kan erbjuda lärarstudenter fria pedagogiska luncher och hjälp med att ordna övernattningsmöjligheter under VFU perioden (VFU=Verksamhetsförlagd utbildning).

Som student kommer du att få regelbunden reflektionstid med din VFU-lärare och delta i förskolans verksamhet tillsammans med ett engagerat arbetslag. För att få en förståelse av förskolans uppdrag vill vi ge dig en meningsfull och utvecklande VFU utbildning med tillgång till utbildade och engagerade VFU-lärare med förhoppning att just du blir vår nästa kollega.

Kommunens förskolor arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkerställa kvaliteten på våra förskolor. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt redskap som vi använder dagligen och vi använder digitala verktyg som är en del av framtidens förskola.

På våra förskolor har vi engagerade, positiva och legitimerade förskollärare som vill utmana barns utveckling och lärande. Vi har hög personaltäthet gentemot barnantalet med bra utbildad personal. Personalen har regelbundet reflektionstid, arbetslagsträffar och ett nära samarbete med specialpedagog.

Kontakt

Kontaktperson rörande VFU
Marie Wedin
Rektor förskolan
0280-18342
marie.wedin@malung-salen.se

Kontakt

 • Skolkansliet

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Box 14, 782 21 Malung
  Tel. 0280-181 00 växel
  E-post:kommun@malung-salen.se

  Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

  Lars Kratz
  Tel. 0280-182 30
  E-post: lars.kratz@malung-salen.se

  Handläggare
  Anna Blom
  Tel. 0280-181 82
  E-post: anna.blom@malung-salen.se

  Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

  Skolassistent
  Ulrika Lindholm
  Tel. 0280-183 19
  E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

  Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

  Nämndsekreterare
  Sandra Sjöström
  tel. 0280-181 26
  E-post: sandra.sjostrom@malung-salen.se

  Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

 • Ulrika Lindholm

  Skolassistent (administration kring ansökningar, fakturor m.m. gällande barnomsorg)

  0280-183 19

  ulrika.lindholm@malung-salen.se

 • Kontaktuppgifter till de olika verksamheterna hittar ni under deras respektive sidor

Sidan uppdaterad: 2024-02-14