Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Karlavagnen

Förskolan Karlavagnen ligger i Yttermalung, 15 km söder om Malung. Förskolan har en avdelning och tar emot barn i åldern 1-5 år. Karlavagnen ligger i ett naturskönt område med närhet till skog, skidspår, skridskoplan, gymnastikhall och en angränsande lekplats med ett stort grönområde.

Vår förskola
Förskolans läroplan är vårt styrdokument och genomsyrar hela vår verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är, att jobba för att barnen skall känna sig trygga och trivas hos oss. Att vara närvarande i leken och att skapa trygga och goda relationer i gruppen. Att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och för sin omvärld, får en positiv syn på framtiden och tror på sin egen förmåga att lära.

Vi har ljusa rymliga lokaler och innemiljön förändras efter barngruppens intressen och behov. I gymnastikhallen leker vi lekar och gör enkla redskapsbanor.

I vårt målarrum ger vi barnen möjlighet att inspireras och utveckla sitt skapande. Vi arbetar så att alla barn ska få möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi lägger stor vikt vid leken då vi vet att i leken läggs grunden för det livslånga lärandet.

Vi sätter fokus på det barnen är bra på och värnar om barns inflytande. Vi arbetar aktivt med att ta tillvara på barnens fantasi och deras uppfinningsrikedom och tillsammans hitta möjligheter.

Varje vecka gör vi en utflykt. Barnen har tillgång till Ipad och dator.

Vi skickar ut månadsbrev och berättar vad som ska hända.

Förskolan har fem planeringsdagar/år då den hålls stängd.

Vi erbjuder utvecklingssamtal höst och vår.

Föräldramöte 1ggr/år.

Kontakt

Förskolan Karlavagnen
Älvgatan 2, 782 91 Malung

Viviann Paulsson
Rektor
0280-183 50
viviann.paulsson@malung-salen.se

Eleonor Bäckström
Skoladministratör
0280-184 40
eleonor.backstrom@malung-salen.se

Avdelning Karlavagnen
0280-187 38
karlavagnen@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2023-11-21