Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna sig trygg iden, sin självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 18).

Genom att vi programmerar vår robot, BlueBot med rätt antal tryck når vi fram till ansikten med olika känslouttryck. Vi kan berätta hur varje känsla känns och ser ut. Här får barnen ett bra tillfälle att träna på programmering/digitalisering samtidigt som vi arbetar med normer och värden.

Sidan uppdaterad: 2023-10-17

Fler nyheter

  1. 7 december 2023

    Idag gjordes ett företagsbesök på Edurus gravstenar i Malung som planerar för en expansiv framtid i Malung.

  2. 7 december 2023

    Kommunen upphandlar ramavtal till Skogsförvaltningen gällande virkestransporter med lastbil.

  3. 30 november 2023

    Tyvärr kommer inte kommunen att erbjuda gratis sandningssand till invånarna i vinter som tidigare år.