Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Identitet, delaktighet och inflytande

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet" (s, 13 Läroplan för förskolan, 2018).

Barnen har tryckt ”stopphänder” och vi har pratat om att man ska säga ”stopp” när man inte vill. Barnen utvecklar sin identitet när de tillsammans med andra skapar förståelse för att respektera varandra. Barnen utvecklar trygghet i identiteten när de vågar säga nej och även kan lyssna och respektera ett nej från kompisar.

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Fler nyheter

  1. 7 december 2023

    Idag gjordes ett företagsbesök på Edurus gravstenar i Malung som planerar för en expansiv framtid i Malung.

  2. 7 december 2023

    Kommunen upphandlar ramavtal till Skogsförvaltningen gällande virkestransporter med lastbil.

  3. 30 november 2023

    Tyvärr kommer inte kommunen att erbjuda gratis sandningssand till invånarna i vinter som tidigare år.