• Kontakt

Leverantörsfaktura

Inköp som görs av Malung-Sälens kommun ska faktureras med e-faktura.

Lag om krav på e-faktura

Du som leverantör till Malung-Sälens kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Malung-Sälens kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Ni som kan e-fakturera redan idag

Malung-Sälens kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Malung-Sälens kommun PEPPOL-ID är 0088:7350077820005. De format som Malung-Sälens kommun kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att med hjälp av någon av operatörerna nedan skicka e-faktura via Vismas VAN-tjänst, Standardkanalen. Operatörerna är Inexchange, Pagero, Crediflow, Kofax Invoice Portal (f.d. Lexmark Expert Systems), Visma SPCS, Swedbank, TietoEnator, Basware, BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank), Evry.

Malung-Sälens kommun tar emot e-faktura i samtliga av SFTI rekommenderade format: PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 och SFTI Fulltextfaktura. Vårt parts-id är GLN-kod: 7350077820005, (kommunen), 7350077820319, (värmeverket).
Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem:

Använd Vismas leverantörsportal, (Supplier Center): https://www.proceedo.net/suppliercenter/ Länk till annan webbplats.

Hör av er så bjuder vi in ert företag till leverantörsportalen.

Kontakta oss:

e-handel@malung-salen.se eller telefon 0280-181 00

För mer information om lagkravet, se digg.se Länk till annan webbplats., sfti.se Länk till annan webbplats. och skl.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om lagen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på fakturainnehåll

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Malung-Sälens kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan uppstår merarbete och betalning kan fördröjas.

Malung-Sälens kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att det finns bankgirokonto hos er som leverantör.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare så ska fakturan märkas med något av följande.

 1. Orderreferens i fakturans orderreferensfält: Kommunens ordernummer (POxxxxxx) som genereras vid elektronisk beställning eller vid användande av rekvisition.
 2. Fakturareferens: Som består av MS och 6 siffor, utan mellanslag (MSxxxxxx). MS-numret ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något MS-nummer ber vi dig att efterfråga detta.
 3. Faktureringsobjekt (abonnemangsnummer): Ange avtalsnummer, abonnemangsnummer eller annan överenskommen kod, som är samma på varje faktura avseende ett visst objekt, i fältet Dokumentreferens, Faktureringsobjekt.

Någon av ovanstående uppgifter ska finnas på fakturan för att kommunen ska kunna hantera den. Detta ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Malung-Sälens kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

Fakturan ska även innehålla följande:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum
 • Fakturabelopp
 • Säljarens registreringsnummer till moms
 • Säljarens namn och adress
 • Varornas/tjänsternas mängd/omfattning och art
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Momssats i procent
 • Momsbelopp i kronor
 • Uppgift om F-skatt
 • Bank-/plusgironummer

Betalningsvillkor
Kommunen betalar sina leverantörsfakturor 30 dagar netto från ankomstdatum.
Inga avgifter så som faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande får faktureras. Beställaren ska alltid ha rätt att med befriande verkan fullgöra betalning för fordran direkt till entreprenören. Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sådan fordran till annan.

Sidan uppdaterad 2021-06-08 av