• Kontakt

Program

Program är det andra skedet i planprocessen. Det finns inget krav på att ta fram ett program utan kommunen avgör själv om det behövs. Beslutet om program kan inte överprövas. I Malung-Sälens kommun görs program i större områden som ett underlag där man sedan plockar ut mindre detaljplaner.

Programmet ska samrådas, precis som detaljplanen. Du får då lämna synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära programområdet och anses vara en sakägare får du ett meddelande om samrådet skickat till dig. Handlingar finns även tillgängliga här på malung-salen.se.

Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet godkänns. Antingen revideras programmet eller så kan samrådsversionen tillsammans med samrådsredogörelsen vara underlag för kommande detaljplan.

Dina synpunkter skickar du till:
plan@malung-salen.se 
eller
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av