Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skogsförvaltning

Vi är Sveriges största kommunala skogsägare och vår skogsförvaltare hanterar frågor kring kommunens skogsinnehav.

Översiktskarta över kommunens skoginnehav:

Dokument som beskriver kommunens skogsinnehav:

Karta med avsatta områden och nyckelbiotoper kan erhållas efter förfrågan.

Sammanställning av

För att ge synpunkter eller klagomål, se Lämna synpunkter och klagomål här nedan.

Här finns kommunens skogsstrategi i sin helhet, antagen i kommunfullmäktige hösten 2021:

Skogsstrategi för Malung-Sälens kommun Pdf, 687.9 kB.

Certifiering

Kommunen är certifierad i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard (PEFC/05-22-19) och svensk FSC®-standard (FSC-C105738) med Prosilva som certifikatsägare.

Certifieringen ger medvetenhet kring skogens alla värden och genom certifieringen visar man att man frivilligt tar ansvar för dessa. Detta är en frivillighet som sträcker sig längre än vad lagstiftningen kräver och visar därmed på det ansvarstagande och hänsyn som finns bland skogsägare i Sverige.

Certifieringen säkerställer även att anlitade entreprenörer har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter, att anställda har en säker och god arbetsmiljö, att förnyelsebara och miljövänliga produkter används i verksamheten, samt att planering och utförande följer åtaganden för god produktion med miljöhänsyn.

Prosilva Skogscertifiering

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard (PEFC/05-22-19) och svensk FSC®-standard (FSC-C105738).

Om du har synpunkter eller klagomål på hur PEFC – och/eller FSC®-standarden tillämpas inom Skogscertifiering Prosilvas verksamhet, alternativt om du har synpunkter på hur PEFC- och/eller FSC-standarden för Sverige är utformad finns kontaktuppgifter här:

Kontakt

Webbplats: https://skogscertifiering.se/ Länk till annan webbplats.

E-post: kontakta@skogscertifiering.se

  • När du kontaktar Prosilva behöver de få veta: vad synpunkten/klagomålet avser, vilken gruppansluten skogsägare eller entreprenör som ärendet berör (alternativt skogsfastighet) och vem som lämnar synpunkten/klagomålet.
  • Som uppgiftslämnare har du rätt att vara anonym gentemot den gruppanslutna skogsägare eller entreprenör som synpunkten/klagomålet berör.
  • Utifrån informationen från dig kommer Prosilva bedöma om inkommen synpunkt/klagomål är inom Prosilvas certifikat, eller ska hänvisas till en annan certifierad aktör. Beroende på inkommen information kan de söka dig för kompletterande information.
  • Prosilvas ambition är att inom tio dagar återkoppla om inkommen synpunkt/klagomål är inom Prosilvas certifikat, eller om synpunkten/klagomålet berör annan certifierad aktör.
  • Prosilva kommer informera dig om ärendets fortsatta hantering. Det kan ske inledningsvis eller löpande. Beroende på ärende kan hantering och bedömning ta olika lång tid i anspråk. Prosilvas avsikt är att du inom två veckor från deras första återkoppling har en återrapportering från dem i ärendet.
  • Beroende på synpunkt/klagomål och till vilken gruppmedlem det riktar sig kan den fortsatta hanteringen skötas av ett ombud för Prosilva. Om du tycker att din dialog med Prosilvas ombud inte fungerar, eller om du är av åsikten att ärendet inte har hanterats utifrån PEFC och/eller FSC-regelverk har du rätt att begära att Prosilva gör en egen bedömning.
  • Om du tycker att din dialog med Prosilva inte fungerar eller om du är av åsikten att ärendet inte har hanterats utifrån PEFC och/eller FSC-regelverk kan du kontakta Prosilvas oberoende certifierare direkt: Intertek Certification AB, klicka här för att komma till Interteks digitala klagomålsportal. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-05-27