Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Långsiktig strategi för kommunens skog antagen

"60–70 procent av skogen är mellan 30 och 60 år, så vi bygger för framtiden och försöker jämna ut åldersklassfördelningen" säger förvaltare Jan Olof Larsson.

Malung-Sälen är den kommun i Sverige som äger mest skog och i höstas antogs en långsiktig strategi för skogsinnehavet.

Malung-Sälen är den kommun i Sverige som äger mest skog och i höstas antogs en långsiktig strategi för skogsinnehavet.

– Det första jag funderade över när jag började här som förvaltare för drygt ett år sedan var vad som styr verksamheten, det fanns få dokument, säger Jan Olof Larsson, skogsförvaltare i Malung-Sälens kommun.

– Vi startade ett projekt för att få till ett styrdokument och det fanns en politisk vilja att få ett ställningstagande för att ge en förutsägbarhet och långsiktighet oavsett förvaltare och politisk majoritet.

– Fokus är mycket på ekonomin. I en kommun med mindre skogsinnehav kan det tätortsnära skogsbruket ha högre prioritet, säger Jan Olof Larsson.

Trots Malung-Sälens fokus på ekonomin är miljö och sociala värden viktiga inslag även i deras strategi. 17 procent av den produktiva skogsmarken är formellt eller frivilligt avsatt, framför allt runt fjällområden i Sälen och Transtrand där turismen är viktig.

Inget skogsbruk bedrivs ovanför fjällnäragränsen och verksamheten är certifierad enligt PEFC och FSC*.

Ur artikel från ATL, läs hela här: atl.nu/malung-salen-strategi-for-skogsinnehav Länk till annan webbplats.

Här hittar du kommunens skogsstrategi i sin helhet (pdf) Pdf, 687.9 kB.

*FSC står för Forrest Stewardship Council och är ett globalt skogscertifieringssystem. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är även det ett globalt skogscertifieringssystem. Målet är att främja ett hållbart skogsbruk världen över (socialt, ekonomiskt och ekologiskt).

Sidan uppdaterad: 2022-05-13

Fler nyheter

  1. 19 juni 2024

    KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

  2. 17 juni 2024

    Efter att Sofie Eriksson (S) valts till Europaparlamentet fick Hans Unander frågan om att ta hennes plats i riksdagen, men valde att tacka nej.

  3. 17 juni 2024

    Polisstationen i centrala Malung kommer att vara öppen under dansbandsveckan, v.29.