Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Långsiktig strategi för kommunens skog antagen

"60–70 procent av skogen är mellan 30 och 60 år, så vi bygger för framtiden och försöker jämna ut åldersklassfördelningen" säger förvaltare Jan Olof Larsson.

Malung-Sälen är den kommun i Sverige som äger mest skog och i höstas antogs en långsiktig strategi för skogsinnehavet.

Malung-Sälen är den kommun i Sverige som äger mest skog och i höstas antogs en långsiktig strategi för skogsinnehavet.

– Det första jag funderade över när jag började här som förvaltare för drygt ett år sedan var vad som styr verksamheten, det fanns få dokument, säger Jan Olof Larsson, skogsförvaltare i Malung-Sälens kommun.

– Vi startade ett projekt för att få till ett styrdokument och det fanns en politisk vilja att få ett ställningstagande för att ge en förutsägbarhet och långsiktighet oavsett förvaltare och politisk majoritet.

– Fokus är mycket på ekonomin. I en kommun med mindre skogsinnehav kan det tätortsnära skogsbruket ha högre prioritet, säger Jan Olof Larsson.

Trots Malung-Sälens fokus på ekonomin är miljö och sociala värden viktiga inslag även i deras strategi. 17 procent av den produktiva skogsmarken är formellt eller frivilligt avsatt, framför allt runt fjällområden i Sälen och Transtrand där turismen är viktig.

Inget skogsbruk bedrivs ovanför fjällnäragränsen och verksamheten är certifierad enligt PEFC och FSC*.

Ur artikel från ATL, läs hela här: atl.nu/malung-salen-strategi-for-skogsinnehav Länk till annan webbplats.

Här hittar du kommunens skogsstrategi i sin helhet (pdf) Pdf, 687.9 kB.

*FSC står för Forrest Stewardship Council och är ett globalt skogscertifieringssystem. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är även det ett globalt skogscertifieringssystem. Målet är att främja ett hållbart skogsbruk världen över (socialt, ekonomiskt och ekologiskt).

Sidan uppdaterad: 2022-05-13

Fler nyheter

  1. 27 februari 2024

    F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktivitet...

  2. 23 februari 2024

    Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

  3. 22 februari 2024

    Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier: