Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Höjdsystem

Kommunen använder RH 2000 som referenssystem i höjd. Det används nationellt och förenklar utbyte av geografisk information med andra aktörer som exempelvis våra grannkommuner, centrala myndigheter och företag.

På sikt ska alla Sveriges kommuner och myndigheter arbeta i RH 2000, vilket kommer att underlätta datautbyte och hanteringen av projekt som sträcker sig över kommungränserna.

Läs mer på Lantmäteriet RH2000. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovet av samverkan och informationsutbyte med geografisk information ökar. Oavsett om det sker ett utbyte på kommunal nivå, mellan privata aktörer eller på andra plan finns det stora fördelar om informationen redovisas i ett enhetligt system. En annan fördel är att det minskar osäkerheten och riskerna för fel vid exempelvis byggnation och projektering.

Bytet innebär följande

För Malung- Sälens kommun betyder det i praktiken att alla markhöjder har höjts i kommunens databaser och att alla nya inmätningar sparas i RH 2000. Skillnaden mellan det nya höjdsystemet RH 2000 och RH 70 är 20-23 cm.

Ingen omräkning av höjder på polygonpunkter och höjdfixar har gjorts. Den som vill kontrollera sin utrustning innan en mätning inom kommunen kan kontakta kommunens GIS-ingenjör (se kontaktuppgift nedan).

Om det uppstår behov i framtiden att få objekt som sparats med höjder i RH 70 redovisade i RH 2000 föreslås i första hand en ny inmätning med nätverks-RTK, alternativt avvägning från Lantmäteriets höjdfixar i RH 2000.

Viktigt att tänka på

Vid övergången till RH 2000 är det särskilt viktigt att tänka på i vilket höjdsystem uppgifterna är, eftersom det inte går att se på höjduppgiften vilket höjdsystem den tillhör.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas många påbörjade projekt, dokument och kartor i cirkulation som refererar till de gamla systemen. Därför är det viktigt att alltid ta reda på, och ange via särskild märkning, vilket höjdsystem som gäller i respektive fall (RH 70 eller RH 2000). Höjdskillnaden mellan systemen kan leda till konsekvenser om systemen sammanblandas.

Efter bytet av höjdsystem kommer all geografisk höjdinformation från kommunen att levereras i RH 2000, om inget annat anges.

För dig som byggherre eller konsult ska också leveranser till kommunen ske i RH 2000, om inget annat anges.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17