Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Orrmyrgården

Orrmyrgården ligger i Malung, söder om Moravägen ungefär en kilometer från centrum.

Orrmyrgården består av fyra boendeavdelningar. Tre avdelningar är i form av särskilt boende varav en avdelning är anpassad för personer med demenssjukdom. En avdelning har korttidsplatser för tillfälligt behov av vård och omsorg, till exempel efter sjukhusvistelse eller som avlastning/växelvård för anhörig som vårdar hemma.

Övergripande mål för samtliga verksamheter är att det skall kännas tryggt att flytta in på Orrmyrgården på ålderns höst. Tryggheten skapas av ett gott rykte, vilket vi som professionell personal kan åstadkomma, i våra möten med boende, anhöriga och övriga besökare. Vi som är anställda på Orrmyrgården verkar för att alla boende känner sig trygga och får ett bra bemötande av all personal.

Kvalitetsarbete pågår ständigt, bland annat för att hitta bättre rutiner med möjliga individuella lösningar för de boendes behov och arbete med medicintekniska hjälpmedel.

Vi har återkommande samtal om tystnadsplikt och bemötande och vi har varje år lyft- och förflyttningsteknik.

Varje avdelning har:

 • Ombud för medicintekniska produkter
 • Munvårdsombud
 • Inkontinensombud
 • Hygienombud

Kontakt

 • Besöksadress: Verktygsgatan 87, 782 34 Malung

  Marita Jonsson
  enhetschef
  tel. 0280-183 70
  marita.jonsson@malung-salen.se

  Sjuksköterska på Orrmyrgården:
  tel. 0280-183 75

Sidan uppdaterad: 2023-11-07