Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Översvämning

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i de större vattendragen och under vårfloden kan snabb snösmältning öka översvämningsrisken.

Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Skydda dig och din fastighet mot översvämning

När snö och isar smälter på våren kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar.

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Så skyddar du dig mot översvämning Pdf, 7.7 MB. (broschyr till invånare i Malung-Sälen)

Sidan uppdaterad: 2023-04-17