Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Dammbrott

Du som bor i eller besöker Malung-Sälens kommun befinner dig i en kommun som skulle kunna påverkas om någon av länets större dammar skulle brista.

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Dammägarna ansvarar för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av mycket nederbörd eller dammbrott.

Om Lima kraftverksdamm skulle brista tar det ungefär två timmar innan vattnet når Malungsfors, och cirka fyra timmar innan vattnet når Malung. De områden som blir drabbade är i huvudsak låglänta områden från Malungsfors till Yttermalung på båda sidor älven.

Vill du se hur området där du bor kan påverkas om en damm skulle gå sönder kan du titta närmare på kartorna nedan:

Översvämningsområde Lima

Översvämningsområde Malungsfors

Översvämningsområde Malung

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?
Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?
Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en utrymningsstation om läget är akut.

Mina äldre anhöriga?
Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?
Ja.

Kan jag hjälpa till med något?
Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Läs mer på FRG Malung-Sälen.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?
Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?
Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information via radions P4 och text-tv. Du kan också kontakta kommunens upplysningscentral vid kris, tel. 0280-184 00.

Din utrymningsstation:

  • Malungsfors skola
  • Malungsfors bystuga
  • Vallerås turistgård
  • Vallerås GK klubbstuga
  • Blåbandslokalen Idbäck
  • Natur- och fritidscenter Idbäck (gamla skolan)
  • Orrskogen Folkets Park
  • Hole bystuga
  • Yttermalungs bystuga

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Sidan uppdaterad: 2023-04-17