Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nya räddningsnämndens första möte

Räddningsnämndens sammanträde 31 jan 2023.

Idag träffades den nya räddningsnämnden för mandatperiodens allra första sammanträde.

Räddningsnämndens ansvarsområde innefattar att:

 • ge tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • inom kommunens verksamheter informera och utbilda i brandskydd och HLR
 • ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
 • ansvara för samordning av kommunens krisberedskap samt planering för höjd beredskap och civilt försvar
 • vara sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL)
 • besluta om eldningsförbud
 • ansvara för att uppdatera handlingsprogrammet enligt LSO och genomföra en risk-och sårbarhetsanalys varje mandatperiod
 • ansvara för kommunens krisledningsorganisationer genom planering, styrning utbildning/övning enligt lagen om extraordinära händelser (LEH)
 • ansvara för kommunens Posom och Styrel, ansvara för kommunens säkerhetsarbete (förutom IT).

Räddningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Räddningnämnden

Ledamöter


Kjell Jansson (S) ordförande
Tel. 070-660 83 70
kjell.jansson@malung-salen.se

Mikael Palm (SD) vice ordförande
Tel.
mikael.palm@malung-salen.se

Monica Landström (S)

Ulf Andersson (M)

Ola Rosén (M)


Ersättare


Håkan Oskarsson (S)

Lars-Göran Gustafsson (S)

Gunnar Nilsson (M)

Erik Gustafsson (M)

Hans Larsson (SD)


Sidan uppdaterad: 2023-01-31

Fler nyheter

 1. 29 mars 2023

  Sök sommarjobb som ger dig inblick i arbetslivet och värdefull erfarenhet inför framtiden.

 2. 24 mars 2023

  Norra Europas största vinterdestinationer får grönt ljus för fortsatt samarbetsprojekt med högskola, kommuner och destinationer kring hållbarhet oc...

 3. 23 mars 2023

  Sälen och Idre var först i Sverige med destinationscertifiering 2018 och efter en ny omgång 2021-2022 är vi nu återigen hållbarhetsmärkta.