Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nya räddningsnämndens första möte

Räddningsnämndens sammanträde 31 jan 2023.

Idag träffades den nya räddningsnämnden för mandatperiodens allra första sammanträde.

Räddningsnämndens ansvarsområde innefattar att:

  • ge tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • inom kommunens verksamheter informera och utbilda i brandskydd och HLR
  • ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
  • ansvara för samordning av kommunens krisberedskap samt planering för höjd beredskap och civilt försvar
  • vara sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL)
  • besluta om eldningsförbud
  • ansvara för att uppdatera handlingsprogrammet enligt LSO och genomföra en risk-och sårbarhetsanalys varje mandatperiod
  • ansvara för kommunens krisledningsorganisationer genom planering, styrning utbildning/övning enligt lagen om extraordinära händelser (LEH)
  • ansvara för kommunens Posom och Styrel, ansvara för kommunens säkerhetsarbete (förutom IT).

Räddningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Räddningnämnden

Ledamöter


Kjell Jansson (S) ordförande
Tel. 070-660 83 70
kjell.jansson@malung-salen.se

Mikael Palm (SD) vice ordförande
Tel.
mikael.palm@malung-salen.se

Monica Landström (S)

Ulf Andersson (M)

Ola Rosén (M)


Ersättare


Håkan Oskarsson (S)

Lars-Göran Gustafsson (S)

Gunnar Nilsson (M)

Erik Gustafsson (M)

Hans Larsson (SD)


21 Juni 2024