• Kontakt

Rörbäcksnäs hembygdsgård

Jostugan

Rörbäcksnäs hembygdsförening
grundlades år 1939.
Första uppgiften var att rädda Jostugan eller Rörbäcks Kerstis stuga som den också kallades.


Jostugan 2013

Rörbäcks Kersti avled år 1839. Hon var ättling till de första bosättarna i byn på 1700-talet.
Kerstis stuga var en del av släktens storgård med 19 byggnader. Stugan var bebodd till på 1920 talet.


 


Ett härbre, uppfört på 1820-talet av Rörbäcks Kerstis man,
Hans Thorud från Elverum, visar tydliga norska drag.

Idag består hembygdsgården av åtta byggnader.  
Man kan se en del av föreningens cirka 1000 föremål,
från det gamla bondesamhällets tid.

Orrstugan Skvaltkvarn Örsjö Per ladan


Sidan uppdaterad 2021-08-18 av

Karta