Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken och innerhåller satsningar i form av stöd och ersättningar som ska bidra till en god utveckling av landsbygden.

De övergripande målen i landsbygdsprogrammet är att vi ska få en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt samt få en ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft.

Landsbygdsprogrammet är indelat i tre områden:

  • Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • Förbättra miljön och landskapet
  • Förbättra livskvaliteten, bredda företagande och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi

Det är av stor vikt inom landsbygdsutvecklingen, att alla som bor där samarbetar för att driva utvecklingen framåt i landsbygden framåt och till sin hjälp används metoden Leader som finns som ett verktyg inom landsbygdsprogrammet.

Leader

Leader är indelat i olika geografiska områden och i Dalarna finns det fem leaderområden. Malung-Sälens kommun tillhör två av dessa:

Leader Dalälvarna

Leader Dalälvarna följer dalälvarnas flöden tills de rinner samman och består av Malung-Sälen (Malungs församling), Vansbro, Gagnef, Älvdalen (Älvdalens församling), Mora, Orsa, Rättvik och Leksand.

Leader Södra fjällen

Leader Södra fjällen består av Berga, Härjedalen, Älvdalen och Malung-Sälen kommun.

Leadermetoden bygger på ett nära samarbete mellan samhällets olika sektorer, den offentliga, den privata och den ideella. Inom varje leaderområde bildas det en grupp av medlemmar från dessa olika sektorer. Denna grupp, så kallade "lag", tar sedan gemensamt beslut om vilka projekt som beviljas stöd genom leader.

Ni som söker Leader-stöd ska samarbeta med offentliga, privata och ideella sektorn under projektets gång, så det gynnar alla som bor och vistas i landsbygden. Privatpersoner, föreningar, företag, kommuner eller ett nätverk kan söka projektstöd via det leaderområde ni tillhör. Den privata medfinansieringen kan exempelvis bestå av ideellt arbete i projektet. Projektet måste även innehålla något av landsbygdsprogrammets tre områden, samt de kriterier som finns på det leaderområde du tillhör.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17