Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hållbarhetsarbete

Ett av Malung-Sälens kommuns stora mål är att vi ska vara en hållbar tillväxtkommun som aktivt arbetar med klimatanpassningsåtgärder.

Övergripande

Politiskt fastställda Målbild 2027 Pdf, 3 MB. som ligger till grund för kommunens övergripande verksamhetsmål och budget och samtliga nämnders arbete med nämndplaner, budget och bokslut.

Malung-Sälen som destination

 • Kommunen driver, tillsammans med övriga SITE-kommuner projektet SITE 4 - En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet för perioden 2023 – 2027 med inriktning, fokusområden, parter och möjlig organisering (SITE Mobility)
 • Hållbarhetsanalys genomförd 2021 för Malung-Sälen som geografiskt område. (GAP-analys med kriterier från The global Sustainable Tourism Council för destinationer)​
 • Omcertifiering av Destination Sälenfjällen enligt det norska certifieringssystemet Bærekraftigt Reisemål via SITE 3.​​

Agenda 2030

Kommunen har implementerat arbetet med Agenda 2030 i våra kommunana verksamheter. Vi arbetar med och följer upp fem stycken nyckeltal om Agenda 2030, som finns i SKR:s "Kolada". Dessa använder vi som indikatorer i kommunens övergripande system för styrning och uppföljning. Dessa nyckeltal är indikatorer för det formulerade målet att vår kommun ska vara En hållbar tillväxtkommun.

Övriga exempel på våra klimatanpassningsåtgärder

 • Stödjer Destination Sälenfjällens utredning om järnväg till Sälen​ samt vätgasdrivna tåg.
 • Snabbladdare för vanlig och tung trafik längs rv 66 (samarbete med Vansbro och Smedjebacken​)
 • Utredning kring fjärrvärme och vårt kommunala skogsinnehav​
 • Intentionsavtal kopplat till satsning på vindkraft i kombination med vätgasproduktion​
 • I nya detaljplaner ställs ofta krav på laddinfrastruktur​
 • I rollen som markägare finns en öppenhet från politiska majoriteten för att ge plats för energiproduktionsanläggningar (t.ex. vindkraft)​
 • Planering för klimatsmarta energilösningar för Malung-Sälens kommuns nya simhall som kommer stå klar 2024.
 • Malung-Sälen är Sveriges största kommunala skogsägare och vi är sedan 2017 certifierad enligt FSC och PEFC. Under 2021 antogs en långsiktig strategi för skogsinnehavet, som ska bidra till att uppnå Hållbar utveckling.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02