• Kontakt

Skogsbacken

Bild på skolan

Älgjakten 2016

Förskolan Skogsbacken byggdes 1991 och består av två avdelningar, Lingonet och Blåbäret. Personalstyrkan är en förskollärare och två barnskötare per avdelning. Vi har egen kokerska och en lokalvårdare.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2021/2022.

Måndag 16 augusti 2021
Måndag 4 oktober 2021
Fredag 10 december 2021
Måndag 10 januari 2022

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan. Vi har tillsammans med alla förskolor i kommunen, gjort en pedagogisk deklaration och enats om en gemensam resultatbild att jobba mot. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa trygga och positiva relationer till barn och föräldrar, då vi anser att trygghet är en grundförutsättning för utveckling och lärande.

Vår målsättning är att följa vårt kulturarv och våra traditioner, där ingår bl a att gå på älgjakt, få besök av gubben Höst, tomten och kung Vinter. Eftersom vi finns i Sälen där Vasaloppet går av stapeln, och hela bygden är engagerad, så har vi också vårat eget skidlopp, (SkogsbackenRacet).

Vi planerar vår verksamhet efter barnens intresse och barnens behov, ett återkommande moment som vi gör är, varje barn får ta med sig något hemifrån som de får berätta om, Det momentet kallar vi ”Veckans talare”. Det stärker barnens självförtroende och att lära sig prata inför andra, de andra barnen får lära sig att våga ställa frågor att ta hänsyn och lyssna.

Vi är ett tryggt inarbetat personalgäng som trivs och har roligt tillsammans med både varandra och barnen.

Välkomna till oss!


Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Catharina Renheim

Rektor

0280-185 03


Ingela Nilsson

Assistent

0280-187 49


Avdelning Blåbäret


0280-187 24


Avdelning Lingonet


0280-187 24


Kök


0280-187 24
  • Skogsbackenracet
    Här kommer bilder från Skogsbackens årliga skidlopp där barnen passerar Vasaloppets alla kontrollen efter vägen. Alla får medalj och i år kom Valle på besök och sjöng och dansade med barnen.
    Läs mer
Sidan uppdaterad 2021-11-09 av