• Kontakt

Hästen

Bild på skolan

Välkommen till förskolan Hästen. Vi finns på Storbygärdet ca 2,5 km väster om Malungs centrum. Förskolan har 7 avdelningar, varav Storgården har 4 avdelningar för barn i åldern 3-5 år och Småttinggården har 3 avdelningar för barn i åldern 1-3 år.


Vår förskola
Vi har eget kök med egen kokerska. Det serveras tre mål mat om dagen: frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen äter vi även frukt, för att inte tappa all energi fram till lunch. De barn som har lång dag får även frukt på kvällen. Vi försöker i största möjliga mån servera mat som inte innehåller onödigt socker.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa trygga och positiva relationer till barn och föräldrar, då vi anser att trygghet är en grundförutsättning för utveckling och lärande.

Barn lär och utvecklas i alla situationer men främst genom lek. Miljön skall därför utformas så att den inspirerar barnen att leka. Förskolans miljö måste kännas trygg, men också innehålla ett lagom mått av utmaningar.

Hästens värdegrund
Hos oss på Hästen

 • Ska alla bemötas på ett värdigt och positivt sätt.
 • Ska vi visa varandra att vi är glada att ses och att vi varit saknade när vi vartit borta.
 • Ska vi ge varandra uppskattning.
 • Ska vi våga visa att vi är glada och nöjda över våra egna kvaliteer.
 • Ska vi ta hänsyn till allas olika livsvillkor och förutsättningar. 
 • Ska de vuxna vara goda förebilder.
 • Ska de vuxna finnas tillgängliga i leken, för att på ett naturligt sätt kunna samtala om normer och värden.
 • Ska vi visa att vi är öppna för andra kulturer.
 • Ska alla ha en chans att påverka.
 • Ska alla känna sig lika värdefulla.
 • Ska flickor och pojkar ha lika stort utrymme.
 • Ska alla lära sig ta ansvar och visa hänsyn.
 • Ska vi ha rätt att tycka annorlunda och säga nej.
 • Ska alla få den hjälp och stöd som var och en behöver.
 • Ska vi lära oss att vara rädda om natur och miljö.

Öppettider
Förskolan har öppet 6.30-18.30.

 


Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Viviann Paulsson

Rektor

0280-183 50


Elisabeth Hållbus

Skoladministratör

0280-184 40


Storgården:
Avdelning Hagen


0280-184 39


Avdelning Spiltan


0280-183 52


Avdelning Hästskon


0280-183 54


Avdelning Ängen


0280-183 53


Småttinggården:
Avdelning Snigeln


0280-183 65


Avdelning Myrstacken


0280-183 67


Avdelning Bikupan


0280-183 66


Kök och Lokalvård


0280-183 51Sidan uppdaterad 2022-01-27 av