• Kontakt

Social kompetens

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Lpfö 18).

Jag bjuder min kompis på fika.

Sidan uppdaterad 2019-04-30 av