Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Social kompetens

I leken tränar vi turtagning och väntar på vår tur.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler" (Lpfö 98/10)

Sidan uppdaterad 2018-06-11 av