• Kontakt

Social kompetens

I leken tränar vi turtagning och väntar på vår tur.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler" (Lpfö 98/10)

Sidan uppdaterad 2018-06-11 av