• Kontakt

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktining och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö 98/10)

Brödtext

Sidan uppdaterad 2019-02-20 av