• Kontakt

Matematik

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, prova olika lösningar och förståelse för mätning och förändring" (Lpfö 18)

"Vi behöver mer sand..nu är hinken full!"

Sidan uppdaterad 2020-04-08 av