• Kontakt

Matematik

På älgjaktsveckan letade vi älgar. Uppgiften var att para ihop de älgar som hade samma färg och form på sig.

Vi arbetar med sorteringsnallar. Vi pratar om färg, form, störst, minst, först, sist, i mitten, bredvid, lika, olika osv. Vi kan sortera och para ihop nallar.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta” (Lpfö 18).

Sidan uppdaterad 2019-11-13 av