• Kontakt

Hållbar utveckling

I Förskolans läroplan står det att varje barn ska ge förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 18).

Visste ni att vi dricker samma vatten som dinosaurierna en gång drack? Spännande tyckte barnen och tillsammans skapade de vattnets kretslopp.

Sidan uppdaterad 2020-05-11 av