• Kontakt

Estetiska uttrycksformer

Skapande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt få erfarenheter i olika uttrycksformer som bild och form, även intresse för skriftspråk och symboler, hur de används för att förmedla budskap (Lpfö 18).

Sidan uppdaterad 2019-10-10 av