Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Uppvärmning

Man kan värma sitt hus på flera olika sätt. Enkelt uttryckt handlar det om att det krävs en värmekälla och ett sätt att sprida värmen.

Oavsett vilken värmekälla du väljer gör du klokt i att först försöka minska behovet av värme i ditt hus. Genom att täta, tilläggsisolera och ventilera rätt kan du minska både uppvärmningskostnaderna och komforten för lång tid framöver.

På dessa sidor - se menyn till höger - kan du läsa mer om hur du kan minska värmeåtgången i huset.

Anmälan i vissa fall

Vissa installationer kräver anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken. Kontakta Stadsbyggnadskontoret respektive Miljökontoret för mer information.

Sidan uppdaterad 2019-09-25 av