Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stöd vid funktionsnedsättning

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet. Avlösarservice ska göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Kontakter

Anna-Karin Nygårdhs
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

En kontaktperson ska vara en medmänniska för en person med funktionshinder. Insatsen innebär att kontaktpersonen ska stödja den funktionshindrade att komma ut i samhället, bryta isolering och delta i olika aktiviteter.

För att kunna få en kontaktperson måste man ansöka om det hos kommunen.

Vill du bli kontaktperson?

Ett meningsfullt uppdrag

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov.

Det kan handla om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter alternativt att vara en kompis och ett stöd.

Du och den du är kontaktperson åt får själva komma överens om vad ni vill göra när ni träffas.

Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Ställs det några särskilda krav?

  • Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Vara minst 18 år för att kunna få ett uppdrag.

Får man någon ersättning?

Som kontaktperson tjänar du inga stora pengar. Du är inte anställd utan har ett uppdrag. Det innebär att du får ersättning för omkostnader och även ett arvode en gång i månaden. Hur stort arvodet är beror på hur mycket ni träffas och hur uppdraget ser ut.

Kontakter

Anna-Karin Nygårdhs
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

Korttidsvistelse innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan vistas i ett korttidshem. Det kan vara hos en avlastningsfamilj, på ett sommarläger eller liknande.

Korttidstillsyn är till för dig som fyllt 12 år och är en fortsättning på skolans fritidshemsverksamhet. Den kan erbjudas i anslutning till skoldagen samt under lov när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Korttidsvistelse

Tanken med korttidsvistelsen är att du ska få ett miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling. För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det vara ett sätt att vara hemifrån och förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende.

Korttidsvistelse kan du få som en regelbunden hjälp, men också vid oförutsedda händelser. Korttidsvistelsen kan erbjudas på Lyran eller i avlastningsfamilj.

Korttidstillsyn

Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.

Korttidstillsyn kan erbjudas på Lyran.

Lyran är ett korttidsboende för barn och ungdomar som är beläget strax utanför centrala Malung på Storbygärdet.

Lyran erbjuder en hemlik och utvecklande miljö för barn och ungdomar. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlastning till barn och ungdomar. Så att föräldrarna har möjligheten att samla kraft för sin vardag. Målet är att barn/ungdom samt föräldrar ska känna tillit och trygghet när de är på avlastning hos oss. Personalen har ett pedagogiskt arbetssätt utifrån de specifika behov som finns.

Välkommen till korttidsboendet Lyran Pdf, 4.3 MB.

Kontakter

Korttidsvistelse/tillsyn Lyran

Anna-Karin Nygårdhs
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

Avlastningsfamilj

Anna-Karin Nygårdhs
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

Insatsen avser att underlätta för individen i vardagliga situationer exempelvis besöka vänner delta i fritids- eller kulturaktiviteter eller att promenera.

Kontakter

Anna-Karin Nygårdhs

Enhetschef
Tel. 0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

Om man har stora funktionshinder och inte har fyllt 65 år kan man ha rätt till personlig assistent.

Insatsen är till för personer med omfattande funktionshinder, som behöver hjälp med personlig hygien, att äta, att kommunicera och liknande. Man kan få assistans från kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita ett företag utanför kommunen.

Kontakter

Anna-karin Nygårdhs
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

Monica Frisén
Enhetschef
Tel. 0280-186 70
monica.frisen@malung-salen.se

Besöksadress:
LSS-enheten
Moravägen 9 D
782 31 Malung

Boendestöd kan erbjudas i anpassat boende vid Vågen eller i det egna hemmet.

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Insatsen är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Insatsen ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet utformas individuellt och bygger på medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren gör inga egna aktiva insatser utan hjälper den boende att självständigt kunna klara sin vardag i så stor utsträckning som möjligt, i form av motivations- och aktivitetsstöd.

Kontakter

Monica Frisén
Enhetschef
Tel. 0280-186 70
monica.frisen@malung-salen.se

Träffen är en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade som startades 1985. Verksamhetens målgrupp är personer med psykiska funktionshinder i arbetsför ålder, upp till 65 år.

Målet är att erbjuda daglig meningsfull sysselsättning samt social- och arbetsförberedande träning.

Huvudsyftet är att stödja och utveckla det friska hos människan. Detta sker genom att skapa individanpassade arbetsuppgifter.

Vi arbetar i nära samarbete med öppenvårdspsykiatrin samt stödboendet Vågen.

Verksamheten finns på Hantverkargatan 38 G i Malung.

Kontakter

Kristina Lundberg
tf Enhetschef
Tel. 0280-186 68
kristina.lundberg@malung-salen.se

Kontakter inom LSS

Monica Frisén
enhetschef LSS
0280-186 70
monica.frisen@malung-salen.se

Anna-Karin Nygårdhs
enhetschef LSS
0280-186 53
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se

Helle Westman
enhetschef LSS
0280-184 70
helle.westman@malung-salen.se

Kristina Lundberg
tf enhetschef LSS
kristina.lundberg@malung-salen.se

Johanna Bertilsson
administration LSS
0280-184 87
johanna.bertilsson@malung-salen.se

 

Sidan uppdaterad: 2024-05-22