Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Psykisk funktionsnedsättning

Vilket stöd kan man få?

I kommunen finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv.

Stöd och hjälp kan du även få från Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och olika intresse- och anhörigföreningar.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats som främst ges till personer upp till 66 år. Insatsen avser att stötta i vardagslivets aktiviteter som personen fysiskt kan utföra, men har svårt att planera och organisera på grund av sin funktionsnedsättning.
Insatsen ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet utformas individuellt och bygger på medverkan och delaktighet.
Boendestödet ska stödja den enskilde med målsättning att öka den enskildes självständighet. Boendestöd kan exempelvis bestå av:

  • motiverande stöd
  • praktiskt stöd
  • socialt stöd
  • stärka individens egna förmågor
  • skapa struktur
  • bryta social isolering

I stödet används allmänna kommunikationer om det krävs transporter.

Insatsen boendestöd är avgiftsfri.

Kontakter

Monica Frisén
Enhetschef
Tel. 0280-186 70
monica.frisen@malung-salen.se

Besöksadress:
LSS-enheten
Moravägen 9 D
782 31 Malung

Träffen är en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade som startades 1985. Verksamhetens målgrupp är personer med psykiska funktionshinder i arbetsför ålder, upp till 65 år.

Målet är att erbjuda daglig meningsfull sysselsättning samt social- och arbetsförberedande träning.

Huvudsyftet är att stödja och utveckla det friska hos människan. Detta sker genom att skapa individanpassade arbetsuppgifter.

Vi arbetar i nära samarbete med öppenvårdspsykiatrin samt stödboendet Vågen.

Verksamheten finns på Hantverkargatan 38 G i Malung.

Kontakter

Tina Lundberg
tf Enhetschef
Tel. 0280-186 68
kristina.lundberg@malung-salen.se

Personliga ombud vänder sig till dig med ett långvarigt psykiskt funktionshinder och som upplever att du ej får den hjälp du behöver.

Här kan du läsa mer om verksamheten >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker du om personligt ombud?

Tag kontakt med oss, själv eller med hjälp av någon annan för att få information och ansökningshandlingar. Det viktiga är att det är din egen önskan.

Vi kommer överens om en tid för en träff och då kommer du att erbjudas möjlighet till stöd och/eller rådgivning utifrån dina behov, önskemål och rättigheter.

Kontakter

Annika Öjerstav
Personligt ombud
Tel. 0250-265 63
Mobil. 070-618 04 64
annika.ojerstav@mora.se

Emelie Stefansson
Personligt ombud
Tel. 0250-265 57
Mobil.070-618 04 66
emelie.stefansson@mora.se

Iréne Pettersson
Personligt ombud
Tel. 0250-265 58
Mobil. 070-618 14 54
irene.pettersson@mora.se

Maria Zakrisson
Personligt ombud
Tel. 0250-265 59
Mobil. 070-618 04 67
maria.zakrisson@mora.se

Sara Hedenström-Eriksson
Personligt ombud
Tel. 0250-265 62
Mobil. 070-618 04 65
sara.hedenstrom-eriksson@mora.se

Åsa Andersson
Personligt ombud
Tel. 0250-265 34
Mobil. 070-143 72 38
asa.andersson@mora.se

Besöksadress:
Dalagatan 4
792 80 Mora

Sidan uppdaterad: 2024-06-03