Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kontakt

Kontaktpersoner på skolkansliet när du har ärenden gällande barnomsorg, skola och utbildning.

Kontakt

 • Skolkansliet

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Box 14, 782 21 Malung
  Tel. 0280-181 00 växel
  E-post:kommun@malung-salen.se

  Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

  Lars Kratz
  Tel. 0280-182 30
  E-post: lars.kratz@malung-salen.se

  Handläggare
  Anna Blom
  Tel. 0280-181 82
  E-post: anna.blom@malung-salen.se

  Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

  Skolassistent
  Ulrika Lindholm
  Tel. 0280-183 19
  E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

  Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

  Nämndsekreterare
  Sandra Sjöström
  tel. 0280-181 26
  E-post: sandra.sjostrom@malung-salen.se

  Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

Sidan uppdaterad: 2023-08-16