Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kontakt

Kontaktpersoner på skolkansliet när du har ärenden gällande barnomsorg, skola och utbildning.

Kontakt

 • Skolkansliet

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Box 14, 782 21 Malung
  Tel. 0280-181 00 växel
  E-post:kommun@malung-salen.se

  Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

  Lars Kratz
  Tel. 0280-182 30
  E-post: lars.kratz@malung-salen.se

  Handläggare
  Anna Blom
  Tel. 0280-181 82
  E-post: anna.blom@malung-salen.se

  Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

  Skolassistent
  Ulrika Lindholm
  Tel. 0280-183 19
  E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

  Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

  Nämndsekreterare
  Sandra Sjöström
  tel. 0280-181 26
  E-post: sandra.sjostrom@malung-salen.se

  Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

18 April 2024