Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Malung får laddstation för tung trafik

Kommunen blir elektrifieringspilot för tunga transporter

En laddstation för tung godstrafik kommer att sättas upp i Malung.

Energimyndigheten har beviljat Malung-Sälens kommun ekonomiskt stöd för att under 2022-2023 genomföra projektet Regionala Elektrifieringspiloter.

Energimyndigheten fördelar nu ekonomiskt stöd till aktörer som vill bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Malung-Sälens kommun var samordnare för en gemensam ansökan för flera kommuner längs E16 och ansökan sammasfattas på följande vis:

Projektet avser att möjliggöra omställningen till hållbara godstransporter genom Dalarna från Surahammar i söder till Sälen i norr. Genom att erbjuda snabbladdning för tung trafik på strategiskt utpekade noder längs denna sträcka, kan allt fler lokala aktörer våga ställa om sin fordonsflotta till eldrift.

Nu har Energimyndigheten beviljat pengar för laddstationer i Malung, Vansbro och Smedjebacken.

Det innebär att en laddstation för tung godstrafik kommer att sättas upp i Malung och Energimyndigheten har i bedömningen av projektet utgått från hur Malung-Sälens kommun har kunnat visa på strategisk placering utifrån vad som bäst gynnar den regionala elektrifieringen av godstransporter.

Malung-Sälens kommun ansökte också om medel för att etablera laddstationer i Sälens centrum och i Limedsforsen, men fick avslag från Energimyndigheten.

– Det är toppen att vi fått vår ansökan beviljad så att vi nu kan möjliggöra transporter med mindre klimatpåverkan. Det är synd att vi fick avslag på de andra två ställena vi ansökte om; Limedsforsen och Sälen, men vi är nöjda så här långt och min målsättning är att laddstationen ska vara i drift till nästa sommar, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (S).

– Allt fler får behov av att kunna ladda sina fordon, så också Sälenfjällens besöksnäring. Även om projektet primärt handlar om tunga transporter så går laddarna även att nyttja för privatbilar, så det här ökar servicen och påskyndar energiomställningen för både yrkestrafik och besökare. Det är också en tydlig signal att centrala beslutsfattare nu ser betydelsen av besöksnäringen i Sälenfjällen, säger Anders Bjernulf, vd Destination Sälenfjällen.

Energimyndigheten har också bedömt hur Malung-Sälens kommun har beskrivit och gjort trovärdigt att projektet kan genomföras inom utsatt tid, på ett kostnadseffektivt sätt och i samverkan med andra aktörer.

Hittills har Energimyndigheten beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation för en sammanlagd summa på 1,4 miljarder kronor.

Om projektet Regionala elektrifieringspiloter

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är ett stöd som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Syftet är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet.

Energimyndigheten har fått i uppgift att fördela ekonomiskt stöd till aktörer som vill bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner och täcker 100 procent av investeringskostnaden. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Källa: Energimyndigheten

Sidan uppdaterad: 2022-07-19

Fler nyheter

  1. 21 juli 2024

    Antal betalande besökare till danserna på Orrskogen ökade under årets dansvecka med 1038 personer (+3 %) jämfört med 2023.

  2. 18 juli 2024

    Vi behöver en ny vigselförrättare i Malung-Sälen.

  3. 27 juni 2024

    Nu är snabbladdaren vid E45 i Öje, strax norr om Malung på plats.