Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vinnarna till sparförslagen är utsedda

KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har nu utsett de bästa sparförslagen bland de 127 förslag som inkommit från medarbetarna.

– Men oj, så roligt! säger Susanne Malmén som lämnat ett av de vinnande förslagen.

Totalt kommer sju personer få dela på 21 dagars betald ledighet.

Susanne Malmén har lämnat ett av de vinnande sparförslagen.

De fem vinnande förslagen är:

Centralförråd

Inrätta ett centralförråd/inventarielager med en databas innehållandes t.ex. överblivna möbler. Om alla verksamheter inventerar vad man har stående som inte används skulle kunna läggas in där och erbjudas till andra. Då behöver man inte alltid köpa nya kontorsmöbler och liknande, utan man kan enkelt först kolla vad som finns. Ett cirkulärt tänk som är bra för både plånboken och miljön.

Brandskyddsutrustning

Besikta kommunens brandskyddsutrustning i egen regi istället för att anlita extern aktör. Vi har hundratals brandposter och brandsläckare i kommunens lokaler som kräver årliga besiktningar, så utbilda en redan anställd medarbetare till att göra dessa kontroller.

Nycklar/taggar

Om man tappar bort sin nyckel eller tagg bör man själv debiteras för denna kostnad.

Endagstraktamente

Avskaffa det lokala kollektivavtalet om endagstraktamente. Avtalet är gammalt och behovet av endags-traktamente finns inte i samma utsträckning idag. Tolkningen av avtalet upplevs variera i organisationen och används inte alltid i enlighet med det ursprungliga syftet. Förutom den rena besparingen av att inte betala endagstraktamente innebär det också minskad administration.

Kommunala taxor

Ett sätt att öka intäkterna för kommunens verksamheter kan vara att se över olika kommunala taxor och se till att de ligger på ”rätt” nivå. Om man räknar på intäkterna för handläggningen av de planer som har initierats de senaste tre åren i Malung-Sälens kommun så skulle en höjning i nivå med t.ex. Mora-Orsa ge en ökning av intäkterna med i genomsnitt ca 300,000 kr per år. Detta under förutsättning att kommunens planpersonal årligen hinner handlägga samma mängd planer som påbörjas varje år.

– Vi är väldigt glada över medarbetarnas stora engagemang i det här. Trots att det har varit svårt, så har vi nu, efter långa diskussioner, utsett vinnarna i tävlingen och de här fem förslagen kommer att genomföras i kommunen, säger Hans Unander (S).

KSAU består av Anders Rosén (SD), Hans Unander (S) och Mikael Östling (M).

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Fler nyheter

  1. 21 juli 2024

    Antal betalande besökare till danserna på Orrskogen ökade under årets dansvecka med 1038 personer (+3 %) jämfört med 2023.

  2. 18 juli 2024

    Vi behöver en ny vigselförrättare i Malung-Sälen.

  3. 27 juni 2024

    Nu är snabbladdaren vid E45 i Öje, strax norr om Malung på plats.