Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Garveriområdet får nytt liv

F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktiviteter; Garveriparken.

Malungs garveri var en aktiv industri i bygden i över 100 år. 2014 brann byggnaden ned och då återstod endast rivningsrester, grund och avloppsledningar. Flera undersökningar genom åren visar att området är starkt förorenat av tungmetallet och kemikalier, vilket gör att både marken och älvbottnen där behöver saneras.

Ansökan om tillstånd för sanering är inskickad till Mark- och miljödomstolen och Naturvårdsverket bekostar saneringen som kommer ta minst två år. Men före det har man behövt ta beslut om vad man ska använda området till i framtiden för att kunna slutföra projekteringen.

I augusti 2022 gick vi ut på Facebook och Instagram och frågade allmänheten vad vi ska använda garveriområdet till efter saneringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det som främst stod på önskelistan var båthamn, grönområde samt förlängning av gångvägen Kringelkroken söderut mot hängbron och stora delar av åsikterna som inkom har legat till grund för det förslag som nu tagits fram för området.

Baserat på inkomna förslag har utgångspunkten varit

 • Strövområde/park med båthamn där älven tillgängliggörs på ett attraktivt sätt
 • En plats där olika grupper i samhället i olika ålderskategorier kan mötas genom olika aktiviteter
 • I huvudsak sommaraktiviteter•Stort fokus på trygghet, tillgänglighet och inkludering
 • Skötseln ska vara enkel
 • Skapa en fin framsida för orten

Igår klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget att kommunen ska investera 14 miljoner kr för att anlägga Garveriparken.

– Eftersom det här ligger fint vid älvkanten vill vi såklart göra området anpassat för aktitiveter. Då vi också sett att det största önskemålet från allmänheten är en båthamn vill vi möjliggöra för att båtlivet på älven utökas genom bryggor och sittplatser.

– Hade vi skjutit detta på framtiden riskerarar vi att inte få delar av anläggandet bidragsfinansierad, säger Hans Unander (S).

Mer information om vad som händer på garveriområdet samt en video som visar och förklarar processen finns här: malung-salen.se/garveriet

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

 1. 22 april 2024

  Kommunfullmäktige har beslutat att arrendera ut Malungs camping som idag drivs av kommunala bolaget Malung-Sälen Turism AB.

 2. 15 april 2024

  Trädgårdsavfall får inte längre eldas hemma på tomten, men möjlighet att anordna offentlig majbrasa finns fortfarande.

 3. 11 april 2024

  Motocrossåkaren Lasse Ingvarsson som tävlat i 60 år och fortfarande är med i världseliten får kommunens idrottspris 2024.