Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fortsatt snöfall ökar risk för stor snösmältning

Hängbron i Malung över Västerdalälven. Foto: Oliver Krysell

De närmaste dagarna väntas fortsatt snöfall som innebär risk för kraftig ökning av vattenflödena.

De närmaste dagarna väntas fortsatt snöfall i norra Dalarna. I fjällområdena visar prognosen på omkring 40 mm. Under veckan är prognosen relativt låga temperaturer så flödena i vattendragen i norra Dalarna är sjunkande. Den nya snön som ser ut att ligga kvar in i maj innebär dock en ökad risk för en häftig snösmältning.

I kombination med regn kan det medföra en snabb och kraftig ökning av vattenflödena i framförallt mindre vattendrag men även i Västerdalälven som saknar större sjöar och dammagasin. I mellersta och södra Dalarna väntas regn närmaste dagarna men i nuläget inte höga vattenflöden.

Vi uppmanar fastighetsägare och andra som har egendom nära vattnet att inte lämna något i områden som är översvämningskänsliga.

Här finns Länsstyrelsens info för vårfloden 2023 samt hydrologisk data som visar Västerdalälvens realtidsflöden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så skyddar du dig mot översvämning Pdf, 7.7 MB. (broschyr till invånare i Malung-Sälen)

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2023-04-25

Fler nyheter

  1. 27 februari 2024

    F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktivitet...

  2. 23 februari 2024

    Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

  3. 22 februari 2024

    Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier: