Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fortsatt snöfall ökar risk för stor snösmältning

Hängbron i Malung över Västerdalälven. Foto: Oliver Krysell

De närmaste dagarna väntas fortsatt snöfall som innebär risk för kraftig ökning av vattenflödena.

De närmaste dagarna väntas fortsatt snöfall i norra Dalarna. I fjällområdena visar prognosen på omkring 40 mm. Under veckan är prognosen relativt låga temperaturer så flödena i vattendragen i norra Dalarna är sjunkande. Den nya snön som ser ut att ligga kvar in i maj innebär dock en ökad risk för en häftig snösmältning.

I kombination med regn kan det medföra en snabb och kraftig ökning av vattenflödena i framförallt mindre vattendrag men även i Västerdalälven som saknar större sjöar och dammagasin. I mellersta och södra Dalarna väntas regn närmaste dagarna men i nuläget inte höga vattenflöden.

Vi uppmanar fastighetsägare och andra som har egendom nära vattnet att inte lämna något i områden som är översvämningskänsliga.

Här finns Länsstyrelsens info för vårfloden 2023 samt hydrologisk data som visar Västerdalälvens realtidsflöden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så skyddar du dig mot översvämning Pdf, 7.7 MB. (broschyr till invånare i Malung-Sälen)

Kontakt

18 April 2024