• Kontakt

Konstsamling

Katt i fönster av Kicki Jeschke

Riktlinjer för Malung-Sälen kommuns konstsamling

Huvudsyftet med den kommunala konstsamlingen är att utsmycka kommunens egna lokaler och offentliga miljöer.
Kommunens konstsamling ska präglas av mångsidighet och kvalitet.

Betraktaren av kommunens offentliga konst ska ges möjlighet att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck.
Såväl det etablerade och traditionella som det nya och oväntade ska förekomma.
Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution
som också vänder sig till en ovan konstpublik.

Malung-Sälens kommuns konstsamling är all den offentliga konst som kommunen äger.
Det finns två typer av offentlig konst: fast och lös konst.
Med fast konst avses konst som monteras fast i byggnader eller ute i offentliga miljöer. Lös konst är flyttbar. Det kan till exempel vara målningar, textila konstverk och mindre skulpturer.

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för konstsamlingen och dess årliga nyförvärv enligt anslag i budget, företrädesvis görs inköp från de av kultur- och fritidsnämnden arrangerade utställningar.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän kompletterar nämndens inköp om behov och medel finns, i samråd med kultur- och fritidsnämnden.

Konstsamlingens register är digitalt med foton och uppgifter om verkens namn, konstnär, inköpspris, förvärvsdatum och placering. Kultur- och fritidsförvaltningen ska sköta registrering, förvaltning och gallring av samlingen och ska regelbundet inventera, samt vid behov renovera och rotera konsten i samlingen. Medel till detta ska avsättas i kultur- och fritidsnämndens budget.

Konstgåvor ska bedömas av kultur- och fritidsförvaltningen för att eventuellt kunna ingå i konstsamlingen.

Uppsättning av kommunal konst i det offentliga rummet ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Konst ur konstsamlingen ska placeras ut i kommunägda lokaler, såsom äldreboenden och skolor.
Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper.

Personal anställd på Malung-Sälens kommun ska beredas möjlighet att ur kommunens konstsamling låna verk att hänga i sina mötes- och arbetsrum.

Respektive förvaltningschef har ansvar för att konstkontaktpersoner finns på de arbetsplatser där konst utplaceras, för att en bra och aktuell kommunikation mellan arbetsplatsen och kultur- och fritidsförvaltningen rörande verken ska finnas. 

Sidan uppdaterad 2021-12-02 av