• Kontakt

Jannesgården

Byggdes på 1870-talet av
Jannes Per Jansson som levde mellan år 1848 och år 1926. 
Här fanns fram till år 1918
Malungs Gästgivargård,
som var vida känd. 

Kung Oscar II besökte Malung i samband med invigningen av järnvägen år 1892.
Kungen förklarade sig mycket nöjd med gästgiveriets
rikliga bord, naturligtvis gav det verksamheten gott
anseende och bidrog till att många resande sökte sig dit.

Efter Jannes Pers bortgång, övertogs gården
av hans son Ernfrid Arhusiander
som levde mellan år 1890 och år 1956.
Han bodde här tillsammans med några av sina syskon. På andra våningen,
hade han sin advokatbyrå inrymd.
Innan Malungs kommun förvärvade gården, användes den som fritidsbostad
för släkten  Arhusiander. Idag utgör Jannesgården ett viktigt kulturarv från en svunnen epok i bygdens historia.

Skinnutställningen, In på bara skinnet, finns idag på övervåningen 
och ger en historisk bakgrund till dagens företagande inom  skinnbranschen.

Sidan uppdaterad 2017-09-07 av

Karta