• Kontakt

Olnispagården Sälens by

Olnispagården Sälens by

foto: Göran Wallin

Olnispagården ligger naturskönt i Sälens by vid Västerdalälven. Det är Transtrands socken hembygdsgård och är omgiven av åker och äng. Vid Västerdalälven finns båthus, då älven var en viktig förbindelseled förr i världen.

Transtrands hembygdsförening bildades 1922 och utsåg då Olnispagården som en lämplig hembygdsgård.
Drygt tjugo år senare, donerades gården till Transtrands jordägande socknemän,
som inledde en restaurering
av den gamla gården.
År 1967 blev den ett byggnadsminne.


Olnispagårdens historia går tillbaka till 1500-talet och den var bebodd till
Andra Världskrigets slut. Gården är förknippad med Gustaf Eriksson Vasas flykt mot Norge på 1520-talet.
Enligt traditionen var det här han upphanns av de utsända skidlöparna och förmåddes att vända tillbaka.

 


På gården finns 700 föremål att beskåda,
de flesta är från  bondesamhällets tid med
bland annat inriktning på den samfärdsel och
handel som var viktig i gränsbygderna.
Dessutom finns här en uppsättning 
verktyg för bryntillverkning.
Brynstenen bröts i Transtrandsfjällen.

Olnispa bystuga.

En ny epok i Transtrands hembygdsförenings historia,
inleddes då Olnispa bystuga år 1999, invigdes som ett resultat av ett EU-projekt med bland andra, hembygdsföreningen,
Transtrands jordägande socknemän
och Malung-Sälens kommun.     
Bystugan erbjuder möjligheter av olika slag, som festlokal, för brödbakning, kurs- och föreningsverksamhet, utställningar med mera. För mer och aktuell information se länken längst ner på sidan.

Sidan uppdaterad 2021-12-07 av

Karta