Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ett ärendes gång

Hur handläggs ett ärende?

Ett ärende kan börja på många olika sätt, men i det här exemplet är det ett brev med ett förslag som kommer in till Malung-Sälens kommun.

Förslaget hamnar först hos den förvaltning inom vars område det ligger. Där görs det en utredning, och om frågan är av det slag att det krävs ett politiskt beslut presenteras ett förslag för nämnden. I annat fall kanske skrivelsen kan besvaras direkt av förvaltningen.

Nämnden behandlar skrivelsen och förslaget, och tar sedan ett beslut. Beslutet överlämnas sedan till förvaltningen för att verkställas.

Det kan också vara så att nämnden anser att frågan är principiellt viktig, eller att den omfattar mer än en nämnd. Då överlämnas frågan till kommunstyrelsen, som gör samma prövning som nämnden och därefter tar beslut.

Kommunstyrelsen kan också överlämna frågan till kommunens högsta politiska nivå, nämligen kommunfullmäktige, för beslut.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2023-04-25