• Kontakt

Ved och pellets

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen (biobränslen) använder ett förnyelsebart, miljövänligt energislag.

Ved

Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning i Sverige. Detta oavsett om du äger skogen själv eller om du köper färdigkluven ved.

Eldning av ved för uppvärmning är den mest miljövänliga uppvärmingsformen om förbränningen sker på rätt sätt. Det handlar om att ha rätt temperatur och rätt mängd luft i pannan för att få fullständig förbränning. Ved är koldioxidneutralt, den koldioxid som frigörs vid förbränning binds upp i nästa generation träd.

Komplettera pannan med ackumulatortank. Nya så kallade miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade. Gamla pannor eldas också bättre, med minskade utsläppsmängder, om ackumulatortank ansluts. 

Kombinationen vedeldning och solvärme är perfekt eftersom båda systemen funkar bäst med en ackumulatortank. Då slipper man elda på sommaren när man endast har ettbehov av tappvarmvatten och får ett tillskott vår och höst. När man eldar med ved är en solvärmeanläggning svår att räkna hem. Man får se vinsten i ett minskat antal arbetstimmar.

Tips för vedeldning

Se till att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på torkning under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda i stället många små brasor med full effekt. Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.

Installera kamin

Om du ska installera en kamin eller liknande behöver du lämna in en anmälan. Det kan du läsa mer om här. Öppnas i nytt fönster.

Pellets

Pellets är förädlat träbränsle.Träflis mals till ett pulver, pressas ihop och torkas. Pellets har, på grund av förädlingen, ett högre energiinnehåll är ved. Det är en myt att det går åt mer energi i förädlingsprocesen än vad som vinns genom processen.

Pellets är ett självgående system som själv matar in pellets i pannan från ett förråd. Den smidigaste lösningen vid ett pelletssystem är att få pelletsen levererad av en lastbil som blåser in den i ett större pelletsförråd. Då slipper man själp lyfta och slita med pelletsen. Pellets via bulkbil ger också den billigaste pelletsen.

Pellets ska förvaras under tak och hållas ifrån all fukt. Annars kan de suga åt sig av fukten och svälla.

Sidan uppdaterad 2021-09-28 av