Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Boende

Bostäder för dig med särskilda behov, eller som uppnått en viss ålder.

Trygghetsboende i Malung-Sälens kommun är funktionellt utformad så att det finns närhet till lokaler för samvaro, dessa lokaler är vissa tider bemannade för gemensam verksamhet. I övrigt fungerar boendet som vanliga hyreslägenheter.

Trygghetsboende är avsett för äldre som i sitt ordinära boende känner sig otrygg, orolig och/eller socialt isolerad men som i övrigt klarar sin vardag och att bo själv. Möjlighet finns att ansöka om viss hjälp i hemmet, detta sker via ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

För att ansöka om lägenhet i trygghetsboende ska du vara folkbokförd i Malung-Sälens kommun och du bör vara 75 år eller äldre.

Trygghetsboendet kräver inget beslut från biståndshandläggare.

Kontakter

Marita Jonsson
Enhetschef
Tel. 0280-183 70
marita.jonsson@malung-salen.se

Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende och korttidsplats som ibland benämns vård- och omsorgsboende.

I Malung-Sälen finns fyra äldreboenden. Något kösystem till våra boenden finns inte utan det är enbart individens behov som styr. Inom tre av våra äldreboenden finns avdelning med särskild inriktning, så kallat demensboende.

Inom särskilt boende och på korttidsplats ansvarar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att leda det dagliga arbetet med sjukvård och rehabilitering utifrån den enskilda individens behov. Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt och varje vårdtagare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

När man av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende erbjuder kommunen plats inom särskilda boendeformer. I ett äldreboende hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar man för mat, hjälpmedel och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

I ett demensboende finns det utbildad personal som har särskilda kunskaper om demenssjukdomar. För att få bo i ett gruppboende för demenssjuka krävs en av läkare utförd demensutredning.

Bostadstillägg - äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten handlägger bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Nedan finns information om hur man gör en egen beräkning innan ansökan, hur man ansöker och vilka som eventuellt kan ha rätt till förmånerna.

Pensionsmyndigheten: ansök om bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten: äldreförsörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt. Läs mer på pensionsmyndighetens webbplats Schema - bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Korttidsplats kan vara aktuellt om du under en begränsad period har behov av utökat stöd.

Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge som möjligt med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Om du under en kortare period behöver omsorg som inte kan tillgodoses hemma kan vistelse på korttidsplats vara ett bra alternativ. Det kan exempelvis vara om du behöver rehabilitering efter ett sjukhusbesök eller om en anhörig skulle behöva avlastning. Syftet med korttidsverksamhet är att erbjuda högkvalitativ omsorg som hjälper dig stärka dina förutsättningar att klara vardagen hemma.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26