Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Avgifter

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet. Du betalar aldrig mer än maxtaxa för hemtjänstinsatser inklusive trygghetslarm, hemsjukvård eller för omsorg på ett vård och omsorgsboende.

År 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per månad och person. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 953 kronor per månad om du är ensamstående och 4 857 kronor vardera för makar. Om inte så minskas avgiften.

För att du skall betala rätt avgift på de insatser som ingår i maxtaxan ska du lämna en inkomstförsäkran. Pdf, 397.2 kB.

Notera att på vård och omsorgsboende tas en avgift ut för omvårdnad motsvarande hemtjänst nivå 3. Var och en betalar för mat, hyra och en hjälpmedelsavgift som inte ingår i det som faller under maxtaxan. Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Bostadstillägg

För den som fyllt 65 år och har låg pension finns det möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsöjrningsstöd från Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..


Avgiftsinformation

Insats

Kostnad

Hemtjänst nivå 1 (1-4 tim/mån)

0-435 kr/mån

Hemtjänst nivå 2 (4-7 tim/mån)

0-1 739 kr/mån

Hemtjänst nivå 3 samt omvårdnad-service boende (7 --tim/mån)

0-2 170 kr/mån

Trygghetslarm

0-350 kr/mån

Varmrätt dagverksamhet

47 kr/portion

Korttidsplats, kost

125 kr/dygn

Särskilt boende, kost

3 750 kr/mån

Hjälpmedelsavgift särskilt boende

50 kr per mån

Hemsjukvård

0-150 kr/besök , max 450 kr/mån

Lån av hjälpmedel

150 kr/hjälpmedel


Exempel avgiftsberäkning Pdf, 119 kB.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2022-09-26