• Kontakt

Skärpta allmänna råd införs i Dalarna

2020-11-12

Situationen med covid-19 i Dalarna gör att Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd.

Denna bedömning baserar myndigheten i huvudsak på en hastig ökning av belastningen på hälso- och sjukvården i form av inneliggande patienter, en stor belastning på smittspårningen och försämrad följsamhet till de allmänna råd som redan gäller.

Folkhälsomyndigheten beslutar att följande allmänna råd ska tillämpas i Dalarnas län:

  • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen
  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte barn och unga födda 2005 eller senare
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Begränsningar i ordningslagen

Länsstyrelsen i Dalarna kommer att föreskriva om att sänka det tillåtna antalet
deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet.

Detta beslut gäller omedelbart och till och med 2020-12-10 och omfattar Dalarnas län. Beslutet kan förlängas.

– De här råden måste följas. Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge och för att stoppa den oroväckande utvecklingen i länet måste var och en ta ansvar och göra rätt val i varje enskild situation, annars kommer fler bli allvarligt sjuka och dö, säger Anders Lindblom, Region Dalarnas smittskyddsläkare.

Sidan uppdaterad 2020-11-12 av