• Kontakt

Omsättningsstöd att söka

2021-03-11

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Regeringen har meddelat att det kommer införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare i stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen har föreslagit en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet).

Sidan uppdaterad 2021-03-11 av