Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Meddelande om antagande - Lift & Pistområde Kullen & Backen i Stöten

Miljö-och-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2023-04-26 §45, att anta Detaljplan för Lift och Pistområde Kullen & Backen Stöten, i Malung – Sälens kommun.

Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-11.

Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

Eller med e-post:

plan@malung-salen.se

Instans:
Kommunstyrelsen
Typ av anslag:
Tillkännagivande
Tillkännagivandet publicerat:
11 maj 2023
Sekreterare:
Anna Ljungberg
Paragrafer:
PBL 5:29 & 5:30
Nedladdningsbart protokoll/handling:
Lift & Pistområde Kullen Backen i Stöten Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-05-11