Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Projekt och nätverk

Det pågår många spännande projekt i kommunen som gemensamt bidrar till ett växande näringsliv. Här kan du se vad som pågår kommunen.

Projekt

Här kan du läsa mer om projekt i samarbete med Malung-Sälens kommun.

Airport Center
Airport Center - Sälen, Idre, Trysil och Engerdal, är ett gränsöverskridande projekt i satsningen på en internationell charterflygplats.

SITE Destinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
– en investering för framtiden SITE Destination (Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge. Projektet, som pågår 1 juli 2015 till 30 juni 2018, delfinansieras av EU och den norska staten genom Interregprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Region Dalarna. Interregprogrammets vision är att ”genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft”. Interregprogrammet har en genomgående strävan att främja en hållbar utveckling. Genom fokus på hållbar utveckling av samhällsservice, infrastruktur och kompetensförsörjning kommer SITE Destination att arbeta för att stärka regionens konkurrenskraft gentemot övriga Europa. Visionen är att skapa förutsättningar för en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteter.

F7 - Företagsutveckling i sju kommuner
Projektet ”Företagsutveckling – 7 kommuner i samverkan” ska bidra till att små och medelstora företag ska växa och/eller utveckla innovativa produkter/tjänster. Projektet har fem delmål: jämställdhet, ökad kännedom om regionala företagsfrämjare, innovation, internationalisering och tillväxt. Älvdalens kommun är projektägare och de övriga kommunerna är Mora, Orsa, Malung-Sälen, Leksand, Rättvik och Vansbro. Projektet ska pågå mellan 2016-2019 och fokus ligger på etablerade företag. Finansiärer är förutom de sju kommunerna, Tillväxtverket, Region Dalarna och EU; Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nätverk

Här har vi samlat länkar till olika nätverk för dig som företagare i Malung-Sälens kommun.

Företagarna Malung-Lima-Sälenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen där medlemmarna kan utnyttja föreningens tjänster.

Destination Sälenfjällenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett gemensamt aktiebolag som arbetar för utveckling av, och för att skapa bra förutsättningar för ett levande och livskraftig Sälenfjällen.

Lima besparingsskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En samfällighet som ägs av jordägare i Lima socken. Verksamheten bedrivs inom områderna skogsbruk, väghållning, reperationsverkstad samt kapitalförvaltning.

Transtrand besparingsskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En samfällighet som ägs av jordägare i Lima socken. Verksamheten bedrivs inom områderna skogsbruk, väghållning, reperationsverkstad samt kapitalförvaltning.

LUABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett dotterbolag till Lima besparingsskog som vänder sig till näringslivet, stöttar företag och större satsningar i Lima.

Malungshandlarnalänk till annan webbplats
Ekonomisk förening som arbeter för att utveckla och öka handeln i Malungs centrum.

Skinnfolketlänk till annan webbplats
Ett samarbetsorgan i vilket Malungs skinnföretag ingår. Skinnfolket representerar hela kedjan inom branschen.

Industrikraft
En ekonomisk förening där företagare i Vansbro och Malung-Sälens kommun är anslutna. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lantbrukarnas riksförbund)
Varje svensk kommun har en LRF-kommungrupp som arbetar med frågor som rör offentlig upphandling, intrångsfrågor, remisser med mera.

Restauranggruppen i Sälen
En intresseförening för restaurangföretag i Sälen. Föreningen bevakar branschfrågor i lokal samverkan och utveckling.
Kontaktperson: Jonas Persson, ordförande, telefon: 070-553 38 88.

Ägarskiftescentrum
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Har du fundering på att sälja ditt företag eller överlåta det till dina barn eller en anställd? Då kan du kontakta Ägarskiftescentrum. De är specialiserade på generationsskifte i familjeföretag och har även erfarenhet av att hjälpa företagare som vill sälja till andra än familjen.

Coompanion Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coompanion erbjuder tjänster och utbildningar riktade främst till demokratiska och kooperativa företag. Ditt företag eller förening kan till exempel få stöd i att utveckla ert styrelsearbete, få hjälp med att ändra stadgar eller med processledning.

Sidan uppdaterad 2019-01-30 av