Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Föreskrifter, riktlinjer, policys m.m

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av kommunfullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Malung-Sälens kommun. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också policyer och reglementen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 41.5 kB 2013-10-30 15.47
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.pdf 34.3 kB 2013-10-30 15.47
Kartbilaga Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 2.3 MB 2013-10-30 15.48
Kartbilaga Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.pdf 953.2 kB 2013-10-30 15.48
Avfallsföreskrifter för Malung-Sälens kommun.pdf 629.2 kB 2015-01-29 09.05
Taxa för miljönämndens tillsyn inom miljö, hälsa och livsmedel.pdf 398 kB 2015-02-27 10.06
Lokala föreskrifter för miljö och människors hälsa.pdf 45.4 kB 2016-07-25 10.08
Avfallstaxa 2018.pdf 560.8 kB 2018-04-30 12.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän arbetsordning för nämnderna.pdf 41.7 kB 2013-12-03 08.41
Allmänt reglemente för nämnderna.pdf 61.4 kB 2013-10-17 11.48
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 117.7 kB 2017-06-16 09.59
Arkivreglemente för Malung-sälens kommun .pdf 12.2 kB 2017-09-06 14.57
Arvodesreglemente.pdf 142.1 kB 2017-01-05 08.51
Attestreglemente.pdf 39.2 kB 2013-10-17 11.48
Barn- och utbildningsnämnden.pdf 14.1 kB 2014-04-08 10.58
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf 77 kB 2014-09-22 11.18
Delegationsordning för trafiknämnden.pdf 55.3 kB 2018-07-05 08.28
Förbundsordning Västerdalarnas utbildningsförbund.pdf 15 kB 2015-09-28 09.03
Internkontroll.pdf 39.8 kB 2013-10-17 11.48
Kommunstyrelsen.pdf 48.8 kB 2013-10-17 11.48
Koncernberedningen.pdf 37.7 kB 2013-10-17 11.48
Kultur- och fritidsnämnden.pdf 57.8 kB 2017-10-19 11.11
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.pdf 17.7 kB 2020-05-05 08.20
Näringslivsrådet.pdf 29.6 kB 2013-10-17 11.48
Partistöd.pdf 12.5 kB 2014-11-03 15.33
Pensionärsrådet.pdf 81.2 kB 2016-04-26 09.35
Revisionsreglemente.pdf 44.6 kB 2014-01-14 12.51
Räddningsnämnden.pdf 13 kB 2014-04-08 10.57
Snabb Slant.pdf 12.3 kB 2013-10-17 11.48
Socialnämnden.pdf 173.6 kB 2013-10-17 11.48
Tillgänglighetsrådet.pdf 912.5 kB 2018-05-15 15.15
Trafiksäkerhetskommittén.pdf 19.7 kB 2013-10-17 11.48
Ungdoms- och demokratiberedningen.pdf 40.1 kB 2013-10-17 11.48
Ungdomsrådet.pdf 25 kB 2013-10-17 11.48
Upphandlings-och inköpsreglemente.pdf 24 kB 2015-03-12 14.19
Valnämnden.pdf 37.3 kB 2013-10-17 11.48
Ärendeberedningen.pdf 14.2 kB 2015-04-07 13.33
Överförmyndarnämnden.pdf 35.4 kB 2013-10-17 11.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsmiljöpolicy 2020.pdf 368.8 kB 2019-12-23 11.22
Finanspolicy.pdf 71.1 kB 2013-10-17 11.43
Fordonspolicy.pdf 42.9 kB 2013-10-17 11.43
Friskvårdspolicy samt friskvårdsförmåner 2020.pdf 533.7 kB 2019-12-23 11.22
Informationssäkerhetspolicy.pdf 45.8 kB 2013-10-17 11.43
Kommunikationspolicy.pdf 34.7 kB 2013-10-17 11.43
Ledarskapspolicy.pdf 181.5 kB 2013-10-17 11.43
Lönepolicy.pdf 6.9 kB 2013-10-17 11.43
Måltidspolicy.pdf 37.9 kB 2013-10-17 11.43
Pensionspolicy.pdf 292.6 kB 2013-10-17 11.43
Policy avseende skadligt bruk 2020.pdf 402 kB 2019-12-23 11.22
Policy mot klotter och skadegörelse.pdf 26.2 kB 2013-10-17 11.43
Policy och riktlinjer för föreningsbidrag.pdf 95.5 kB 2013-10-17 11.43
Ägarpolicy för kommunägda bolag.pdf 81.3 kB 2013-10-17 11.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Gustols AB.pdf 11.7 kB 2014-07-24 08.24
Bolagsordning för Malungs Elverk AB.pdf 2.5 MB 2017-04-27 10.03
Bolagsordning för Malungshem AB.pdf 11.1 kB 2014-07-24 08.24
Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB.pdf 9.4 kB 2018-10-30 15.26
Bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB.pdf 13.4 kB 2014-07-24 08.24
Bolagsordning för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.pdf 83.1 kB 2018-01-11 08.03
Bolagsordning för Ärnäshedens Fastighets AB.pdf 25.6 kB 2014-07-24 08.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ägardirektiv för Malungs Elverk AB.pdf 15.7 kB 2014-07-24 08.24
Ägardirektiv för Malungshem AB.pdf 16 kB 2014-07-24 08.24
Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB.pdf 13.1 kB 2019-03-04 13.16
Ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB.pdf 15.6 kB 2014-07-24 08.24
Sidan uppdaterad 2019-12-23 av