Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Adresser och lägenhetsregister

Stadsbyggnadskontoret i kommunen arbetar med att ta fram och ajourhålla belägenhetsadresser och lägenhetsregister.

Belägenhetsadresser

Utifrån en lag (SFS 2006:378) och på uppdrag av Lantmäteriet kommunen med att sätta och registrera belägenhetsadresser till alla bostads- och fritidshus i kommunen. Adresserna registreras med koordinater i ett nationellt adressregister och underlättar för bl.a. blåljuspersonal att hitta vid nödsituation.

Kommunen följer upp de nya adresserna med vägnamnsskyltar och erbjuder kostnadsfritt en husnummerskylt (vit med svarta siffror) till alla bebyggda fastigheter som fått ny adress.

För den som stadigvarande bor i huset blir belägenhetsadressen ny folkbokföringsadress och utdelningsadress för post.

Gatuskyltar

För att underlätta för blåljusenheter vid adressökning har kommunen satt upp gatuskyltar vid enskilda vägar. Kommunen ansvarar dock inte för underhåll eller utbyte av dessa skyltar.

För väghållare eller fastighetsägare som behöver laga eller byta ut skylt finns möjlighet att köpa skylt och tillbehör till självkostnadspris från kommunen. För beställning kontakta adresshandläggaren på telefon 0280 - 183 93.

Husnummer

Stadsbyggnadskontoret uppmanar alla husägare att sätta upp husnummer på sina hus.

Räddningstjänst, polis och ambulans betonar vikten av att husnummer finns på alla hus för att de ska hitta. Skylten ska vara av reflexmaterial så den syns i mörker.

Om ni satt upp husnummer i annat material, komplettera gärna med den reflekterande skylt kommunen erbjuder alla fastighetsägare. Skylt finns att avhämta i kommunens reception: Lisagatan 34, Malung.

Önskas avhämtning i Sälen, kontakta adresshandläggaren 0280 - 183 93.

Den som behöver hjälp med att sätta upp sin skylt kan få det mot en kostnad. Kontakta då : AME Mosjön 0280-184 52.

Lägenhetsregister

Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett nationellt lägenhetsregister. I registret finns bland annat uppgifter om varje lägenhets bostadsarea och kökstyp.

När flera lägenheter finns i samma port har varje lägenhet fått ett lägenhetsnummer enligt en särskild standard.

Om varje lägenhet i fastigheten har egen port behövs inget lägenhetsnummer. Däremot ska porten ha en egen adress. Kontakta adresshandläggaren om din fastighet behöver kompletteras med fler entréadresser.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på lantmäteriets hemsida.
(Se länk nederst på sidan)

Uppdatering av lägenhetsregistret

Kommunen ansvarar för uppdatering av lägenhetsregistret. Vid nybyggnation, rivning, felregistrering, komplettering eller annan förändring av lägenhet ska uppgifter lämnas till adressansvarig i kommunen.

Fastighetsägare är skyldig att lämna information till kommunen om förändringar i sina lägenhetsbestånd senast en månad efter att förändringarna skett.

Kontaktperson

Adresser och skyltar
Anna Ljungberg , Adresshandläggare
0280-183 93
anna.ljungberg@malung-salen.se


Sidan uppdaterad: 2023-12-07